Suzuki viool / Suzuki altviool

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht is gespecialiseerd op het gebied van muziekeducatie voor het jonge kind (vanaf 2,5 jaar). Ze is volledig gediplomeerd Suzuki viooldocente eveneens Suzuki altviooldocente. Bovendien is zij volledig gediplomeerd CML (Children’s Music Laboratory)-docente.

 

Liesbeths prioriteit als docent is al haar leerlingen een goede muzikale basis mee te geven en iedereen tot 'zelfstandig denkende wezens' op te voeden. Daarbij hoort niet alleen de 'standaard' Suzuki vaardigheid, goed op het gehoor en van buiten te kunnen musiceren maar ook de grondige kennis van notenleer, muziektheorie en de vaardigheid op hoog niveau van blad te kunnen spelen. Anders dan vele andere viooldocenten integreert zij het zingen vanaf de eerste les middels het CML-programma. 'Jongleren' met al deze aspecten op kindvriendelijke manier, aangepast aan het tempo en leervermogen van het individuele kind ziet zij als een van de leukste en uitdagendste muziekpedagogische en intellectuele taken van haar vak.

 

CML-Children’s Music Laboratory

Liesbeth is gespecialiseerd in Children's Music Laboratory (CML). Dat is een cursus voor kinderen vanaf 2,5 jaar ter voorbereiding op de vioollessen die echter over 6 à 7 leerjaren, dus ook parallel aan de (alt)vioollessen doorloopt. De Italiaanse Elena Enrico is het brein achter deze methode, waarin op geniale manier zingen, muzikaal gehoor, beweging, motoriek, dans, choreografie, notenleer en solfège, muziektheorie en toonladders op kindvriendelijke en speelse wijze geleerd worden. Kort samengevat: "Zingen en Klappen / Rijmen en Stappen / Spelletjes en Grappen / Liedjes voor Concentratie en Motoriek / Leren door Muziek!"

 

Vioolles voor pubers en volwassenen

Liesbeth geeft echter niet uitsluitend les aan jonge kinderen. Ook pubers die willen starten of volwassenen die ooit eens (alt)viool gespeeld hebben en de draad weer op willen pakken zijn van harte welkom! U bent al ouder en wilt nog beginnen: ook dat is geen probleem!

 

Start van de lessen is niet noodzakelijk in september, maar kan ook gedurende het jaar!

 

Sinds het begin van de corona-crisis geeft Liesbeth ook online les via Skype en FaceTime. Wie nu tijd over heeft en een zinvolle hobby weer op wil pakken: Schroom niet en bel gerust!

 

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Plein 19-C

2511 CS Den Haag

Tel: 06 – 15 83 32 82