Opgroeien met muziek: vanaf de geboorte!

 

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht is gespecialiseerd op het gebied van muziekeducatie voor het jonge kind. Alle kinderen hebben een enorm potentieel om zich te ontwikkelen. Door de juiste opvoeding en stimulans en het spelenderwijs integreren van muziek in het dagelijks leven kunnen deze talenten nog meer tot hun recht komen. Taal- en muziekontwikkeling liggen heel dicht bij elkaar: door veel met kinderen te zingen, nemen ze taal geconcentreerder waar, leren ze meer en zullen ze zelf een grotere taalvaardigheid, luistervermogen en concentratie ontwikkelen. Leren door muziek geeft een solide basis waarop alle andere dingen in het leven van een kind verder opgebouwd kunnen worden.

 

- Music Lullaby©: Kinderen van 0 - 2,5 jaar kunnen de cursus “Music Lullaby” met hun ouders volgen. De lessen zijn thematisch opgebouwd rond een klassiek muziekstuk en zijn op speelse en zeer doordachte manier gekoppeld aan klankenspelletjes, liedjes, bewegingen, toonsoorten, ritmes en taalklanken. Thuis kunnen de ouders hierop voortborduren en samen met hun kind een ‘muzikale omgeving’ creëren.

 

- Children’s Music Laboratory©: Als voorbereiding op instrumentale lessen biedt Liesbeth “Children’s Music Laboratory” aan. Ouders met kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar kunnen hieraan (ook in gemengde leeftijdsgroepen) deelnemen. In uitgekiend opgebouwde lessen worden alle dingen, die je nodig hebt om zelf een muziekinstrument te kunnen spelen op muzikale wijze  voorbereid – concentratie, luisteren en reageren op elkaar, samenwerking, motorische vaardigheden, besef en kennis van melodie, ritme, frasering, dynamiek, tempo, tonaliteit en muzieknotatie:

 

"Zingen en Klappen /

Rijmen en Stappen /

Spelletjes en Grappen /

Liedjes voor Concentratie en Motoriek /

Leren door Muziek!"

 

- Suzuki Viool- / altvioolles© / Colourstring: Zo gauw concentratie en motoriek goed genoeg ontwikkeld zijn, kan er met Suzuki viool- of altvioollessen begonnen worden, soms met 3 jaar soms ook iets later. Ook daarbij speelt de ouder in de les en thuis een belangrijke rol. Luisteren en imiterend leren spelen, zoals je ook je taal leert spreken is de basis van deze leermethode die ook wel moedertaalmethode genoemd wordt. Van blad spelen komt er later bij als de basis van het vioolspel gelegd is. Kennis van muzieknotatie is op speelse wijze door de elementen van het CML-curriculum ontwikkeld. Wekelijkse individuele viool- of altvioolles én een wekelijkse groepsles zijn de ingrediënten voor ons muzikale menu! Liesbeth heeft ook voor de methode colourstrings cursussen gevolgd en integreert elementen hieruit in haar lessen.

 

Vioolles voor pubers, volwassenen en ‘herstarters’

Liesbeth geeft echter niet uitsluitend les aan jonge kinderen. Ook pubers die willen starten of volwassenen die ooit eens (alt)viool gespeeld hebben en de draad weer op willen pakken zijn van harte welkom! U bent al ouder en wilt nog beginnen: ook dat is geen probleem! We stellen een programma samen dat aan uw individuele speel- en leerwensen voldoet. Ook de volwassenen bij mij in de studio spelen in ensemble verband!

 

Autisme en muziek

Ook kinderen met bijvoorbeeld autisme / add / adhd of een ander 'rugzakje' kunnen prima viool leren spelen of in het algemeen leren door muziek: wees welkom!

 

 

Doelstellingen

Liesbeths prioriteit als docent is al haar leerlingen een goede muzikale basis mee te geven en iedereen tot 'zelfstandig denkende wezens' op te voeden. Daarbij hoort niet alleen de 'standaard' Suzuki vaardigheid, goed op het gehoor en van buiten te kunnen musiceren maar ook de grondige kennis van notenleer, muziektheorie en de vaardigheid op hoog niveau van blad te kunnen spelen. Anders dan vele andere viooldocenten integreert zij het zingen vanaf de eerste les middels het Music Lullaby- en CML-programma. 'Jongleren' met al deze aspecten op kindvriendelijke manier, aangepast aan het tempo en leervermogen van het individuele kind ziet zij als een van de leukste en uitdagendste muziekpedagogische en intellectuele taken van haar vak.

 

Deelname

Bij geen van de aangeboden programma’s gelden trouwens beperkingen voor deelname, geen toegangstest of observatie waarbij alleen de kinderen met “een duidelijke aanleg voor muziek” uitgenodigd worden, om aan een van de programma’s deel te nemen. IEDER kind krijgt bij Liesbeth de kans om met muziek op te groeien en zijn of haar vaardigheden op muzikale wijze te ontwikkelen, ook de kinderen, die soms lange tijd “de kat uit de boom” moeten kijken. Belangrijk is de vanzelfsprekende en enthousiaste deelname van de ouders - zij hoeven hiervoor geen muzikale ervaring te hebben. De ervaring leert dat de meer timide kinderen alles als een spons ‘opzuigen’ en op de meest onverwachte momenten ‘tot bloei komen’… iedereen krijgt de kans, om zich te ontwikkelen met behulp van muziek.

 

In alle gevallen:  Liefde, enthousiasme en geduld zijn onmisbare ingrediënten bij onze muzikale ontdekkingsreis!

 

Corona-regels:

In de studio wordt aan alle door het RIVM gestelde regels voldaan. De grote studio van Liesbeth biedt ruimte aan 4-5 volwassenen en kinderen. Wie verkoudheidsklachten vertoont, kan de les online doen. Bij goed weer vinden veel van de lessen in een van de mooie parken van Den Haag plaats!

 

Wie meer wil weten over een van de muzikale programma’s, bel of mail gerust.

Start van de lessen is niet noodzakelijk in september, maar kan ook gedurende het jaar!

 

Dr. Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Plein 19-C

2511 CS Den Haag

06-15 83 32 82

liesbeth@violeren.nl